Deltagande i skidskolan sker på egen risk och ansvar.

Vi försöker förebygga skador men fråntar oss allt ansvar för skador som kan uppkomma i samband i samband med skidskoleundervisning.

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag.

Du SJÄLV ansvarar för personlig olycksfallsförsäkring.